رسالت

فقر، تبعیض، جنس، نژاد، قومیت، زبان، اقلیت، محل سکونت، مهاجرت،تحصیلات و سواد بهداشتی، طبقه اجتماعی، مذهب، شغل، درآمد، فعالیت اجتماعی، استرس، اعتیاد، غذا، دسترسی و استفاده از خدمات بهداشتی اولیه،شهرنشینی، حاشیه نشینی، خشونت، جهانی سازی و مراقبت از سلامت خود و حمایت های اجتماعی و سبک زندگی ناشی از این عوامل نقش بسیار بیشتری از عوامل بیولوژیک در سلامت و تندرستی انسان دارند، ولی به علت اینکه اکثر این عوامل درک نشده و به تقاضا تبدیل نمی شود مورد غفلت قرار گرفته است. رسالت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت توجه به این عوامل تعیین کننده و نیازهای اساسی است، تا با انجام تحقیقات در عرصه جامعه و با مشارکت جامعه و تولید دانش مورد نیاز در حفظ و ارتقاء سلامت عمومی جامعه مشارکت نماید. 

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/25
تعداد بازدید:
3047
Powered by DorsaPortal