اعضاء

مدیر: وجیهه آرمان مهر( پژوهشگر، کارشناسی ارشد علوم اجتماعی)
اعضا:
دکتر سالارباشی
دکتر عبدالجواد خواجوی (استادیار، دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)
دکتربی بی اقدس اصغری (استادیار، هیات علمی، دکتری جامعه شناسی)
سمانه نجفی(مربی، هیأت علمی،کارشناسی ارشدپرستاری )
الهه بنفشه (مربی، کارشناس ارشد مامایی)
ملیحه پیشوایی(پژوهشگر ،کارشناس ارشدجامعه شناسی )
اکرم خوارزمی (پژوهشگر، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی )
فاطمه پیرنهاد (دانشجوی کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی)
خانم عجم (کارشناسی ارشد علوم اجتماعی)
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/09
تعداد بازدید:
2835
Powered by DorsaPortal