اسلاید1 اسلاید2

اسلاید1

اسلاید1

اسلاید2

اسلاید2

اسلاید2
sdh

نکته های بهداشتی

diabetes2آزمایش سالیانه قند خون می تواند راهی برای جلو.گیری از ابتلای شما به بیماری قند خونه باشد. با هزینه های ساده آزمایش خون خود را از هزینه های آتی درمان راحت کنید.
سخن مدیریت
dr alamiاز بی توجهی مسئولین به توزیع نان بدون مجوز و غیر بهداشتی در فروشگاه ها مواد غذایی شدیدا انتقاد می کنم. س از ممنوع شدن توزیع نان در فروشگاه ها برخی از افراد که خودشان توزیع کننده این نان ها بودند و منافعشان در خطر بود به این موضوع اعتراض نمودند و این در حالی بود شهروندان هیچ مشکلی در تهیه نان از نانوایی ها نداشتند. س از ممنوع شدن توزیع نان در فروشگاه ها برخی از افراد که خودشان توزیع کننده این نان ها بودند و منافعشان در خطر بود به این موضوع اعتراض نمودند و این در حالی بود شهروندان هیچ مشکلی در تهیه نان از نانوایی ها نداشتند.
diabetes2آزمایش سالیانه قند خون می تواند راهی برای جلو.گیری از ابتلای شما به بیماری قند خونه باشد. با هزینه های ساده آزمایش خون خود را از هزینه های آتی درمان راحت کنید.

فرم ثبت نام در دوره ها
فرم ثبت نام در مرکز
فرم آنلاین برگزاری سمینار پژوهشی

صنایع بعداشت غذایی
کودک, خانواده, محیط و بعداشت
بهداشت غذایی و زندگی
صنایع بعداشت غذایی
کودک, خانواده, محیط و بعداشت
صنایع بعداشت غذایی
کودک, خانواده, محیط و بعداشت
بهداشت غذایی و زندگی
صنایع بعداشت غذایی
کودک, خانواده, محیط و بعداشت
شماره تلفن: 05157223513          پست الکترونیک: sdh.gmu.ac.ir            آدرس: خراسان رضوی, گناباد حاشیه جاده آسیایی, معاونت تحقیقات و فناوری           فکس: 05157250555

اطلاعات تماس

آدرس پستی: خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی
معاونت تحقیقات و فناوری, دفترمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir