اسلاید1 اسلاید2

اسلاید1

اسلاید1

اسلاید2

اسلاید2

اسلاید2

Untitled 1

عنوان  پروپزال

 

محققین

ارزیابی دیدگاه پرسنل بهداشتی -درمانی شهر گناباد در مورد طب مکمل و جایگزین

خانم نجاتیان – آقا جعفری - آ قای دکتر عالمی

بررسی اپیدمیولوژی6 ساله  خودکشی و برخی عوامل فردی، خانوادگی،واجتماعی مرتبط با آن در شهرستان گناباد و بجستان سالهای 88-93

خانم نجاتیان – آقا جعفری – آقای دکتر عالمی

بررسی نقش پیش بین  ویژگیهای فردی ،خانوادگی واجتماعی با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر 15-25 سال گناباد

جواد خواجی – فاطمه محمد زاده – دکتر عالمی

تحلیلی بر اهداف سفرهای درون شهری با سواری شخصی در شهرهای کوچک با هدف بازنگری در مدیریت شهری  (مطالعه موردی: شهر گناباد)

دکتر سید علی سجادی – خانم شاکری – سید بهنام مظلوم

 
تاثیر آموزش مهارت ارتباط موثر بر میزان دلزدگی زناشویی در زنان متاهل شهر گناباد

آقا جعفری- خانم نجاتیان- دکتر عالمی – آقای دلشاد

 
بررسی عوامل موثر بر افزایش بارداری در زنان بالای 35 سال  با کمک نگاشت های ادراکی فازی (FCMs)

مسلم ارمانمهر – خانم ارمان مهر- دکتر عالمی

 
بررسی میزان استفاده از انواع شبکه های اجتماعی آنلاین، انگیزه های استفاده کاربران و نظر آنان از کارکردهای مثبت و منفی

خانم آرمانمهر  - مهران تهرخانی – دکتر عالمی - فائزه محرمی

 
شناخت عوامل زیربنایی مدیریت جهادی در بخش سلامت کشور: یک رویکرد اکتشافی

مهدی دری- دکترعبد الجواد خواجوی-رضا اسماعیلی

 
طراحی مدل اولیه  ارتقاء سواد سلامت با استفاده از رویکرد شیوه ترکیبی اکتشافی

دکتر خواجوی  - دکتر عالمی

 
تمایز یافتگی خود وارتباط آن با شادکامی ورضایت زناشویی متاهلین شهر گناباد

خانم آرمانمهر – فرحناز بهرامی – اکرم خوارزمی

 
اثربخشی برنامه مداخله ای مکمل یاری آهن و ویتامین D در دانش آموزان شهرستان های گناباد و بجستان

افای جعفری –  دکتر عالمی- زهرا حسینی

 
بررسی تاثیر برنامه مداخله آموزشی بر اساس مدل رفتار برنامه ریزی شده بر مکمل یاری آهن و ویتامین D  در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان های گناباد و بجستان

افای جعفری – دکتر عالمی- زهرا حسینی

 
ویژگی های کوله پشتی و کیف دانش آموزان دبستانی شهر گناباد  و ارتباط آن با ویژگی های تن سنجی آنان در سال تحصیلی 95-1394

افای جعفری –  فرخ شریفی - دکتر عالمی-زهره عابدی زاده

 
وضعیت DMFT کودکان 6 تا 12 ساله شهرستان های گناباد و بجستان و ارتباط آن با ویژگی های فردی، خانوادگی آنان-سال 95-1394

افای جعفری – دکتر عالمی- دکتر رمضانی

 
وضعیت انتظار از ازدواج در دانشجویان و تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظار از ازدواج دانشجویان مجرد

محبوبه نجاتیان، علیرضا جعفری ، دکتر علی عالمی

 
شناسایی موانع و تسهیل گرها در اجرای دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه ماماها ی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اللهه بنفشه – د کتر خواجوی – خانم آرمانمهر – دکتر عالمی

 
شماره تلفن: 05157223513          پست الکترونیک: sdh.gmu.ac.ir            آدرس: خراسان رضوی, گناباد حاشیه جاده آسیایی, معاونت تحقیقات و فناوری           فکس: 05157250555

اطلاعات تماس

آدرس پستی: خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی
معاونت تحقیقات و فناوری, دفترمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
تلفن: 05157220401
پست الکترونیک: sdh@gmu.ac.ir