برگزاری سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سال 98

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سال 98 برگزار گردید

سومین  جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات روز یک شنبه مورخ 98/2/29 ئر مجل اتاق اجلاس حوزه ریاست با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این جلسه پروپوزال ارسالی به دبیرخانه مرکز تحقیقات مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.
تاریخ:
1398/02/30
تعداد بازدید:
54
منبع:
Powered by DorsaPortal