ارزشها

بیانیه ارزشها
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دسترسی عادلانه به خدمات سلامت حق آحاد مردم است و این مرکز به منظور تحقق آن ارزشهایی را به شرح ذیل سرلوحه کارخود قرار داده اند:
· پایبندی مداوم به اصول اخلاقی و صفات معنوی و پاس داشت روابط انسانی و سازمانی
· سعه صدر ، رعایت کرامت و حرمت انسانها و اصول اخلاق در پژوهش
· توسعه توانمندی های مردم با هدف تحقق ارتقای سلامت و عدالت در سلامت در جامعه
· تامین بستر مناسب جهت مشارکت کلیه ذی نفعان ( مردم، محققین، نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شریک در بخش سلامت) در مداخلات مبتنی بر پژوهش در جهت ارتقاء سلامت
· تامین مالکیت معنوی و مادی مشارکت کنندگان در نتایج پژوهش
· اولویت نگری در انجام تحقیقات بر اساس ظرفیتهای محلی با توجه به هنجارهای اجتماعی و فرهنگ جامعه
· برقراری ارتباط و همکاری با سایر مراکز و سازمانهای مشابه
· رعایت اصول مستند سازی، اطلاع رسانی، شفافیت و پاسخگویی در فعالیتهای مرکز

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/11
تعداد بازدید:
2946
Powered by DorsaPortal