اعضاء گروه پژوهشی ادغام عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در آموزش، پژوهش و ارایه (SDH) خدمت سلامت

 
 
 
 
 
 دکتر رضا اسماعیلی
استادیار اقتصاد سلامت
دبیر گروه
 
 
 دکتر علی عالمی
پزشک- دانشیار اپیدمیولوژی
رئیس دانشکده بهداشت علوم پزشکی گناباد
 
 
دکتر عبدالجواد خواجوی
پزشک- استادیار مدیریت خدمات سلامت
مدیرگروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی گناباد
 
 
دکتر محمدرضا منصوریان
استادیار آموزش پزشکی
مدیرگروه پرستاری سلامت جامعه دانشکده پرستاری گناباد
 
 
حسین احمدی قرائی
مربی- اپیدمیولوژیست
 اساتید
 
سعید عرفان پور 
دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی
 
 
خانم دکتر ملیحه ضیائی
استادیار، پزشکی اجتماعی
 
نسیم خواجویان
کارشناس ارشد آمار حیاتی
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/26
تعداد بازدید:
2272
Powered by DorsaPortal