اعضاء گروه پژوهشی ادغام عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در آموزش، پژوهش و ارایه (SDH) خدمت سلامت

 
 دکتر رضا اسماعیلی
استادیار اقتصاد سلامت
دبیر گروه
 
 
دکتر عبدالجواد خواجوی
پزشک- استادیار مدیریت خدمات سلامت
مدیرگروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی گناباد
 
 
دکتر محمدرضا منصوریان
استادیار آموزش پزشکی
مدیرگروه پرستاری سلامت جامعه دانشکده پرستاری گناباد
 
 دکتر نرجس بحری بیناباج
استادیار بهداشت باروری
مدیر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت 
 
 
دکتر میثم داستانی
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی (بازیابی اطلاعات و دانش)
مدیر واحد آمار و فناوری اطلاعات 
 
 
خانم دکتر ملیحه ضیائی
استادیار، پزشکی اجتماعی
 
خانم دکتر نگار شفاعی بجستانی
استادیار داروسازی بالینی 
 
 خانم صدیقه بادنو
کارشناس واحد پژوهش در آموزش 
  
دکتر زاهد رضایی
استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
  
خانم دکتر لاله کلانکش
استادیار مهندسی بهداشت محیط (پژوهش‌محور)
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
  
خانم نسیم خواجویان
کارشناس دانشکده پزشکی
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/18
تعداد بازدید:
2677
Powered by DorsaPortal