اعضاء گروه پژوهشی امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 دکتر داوود سالارباشی
علوم صنایع غذایی
 دبیر گروه
 
 
 دکتر زهره عبدی مقدم
استادیار علوم و صنایع غذایی
 
 
دکتر میلاد خراسانی
استادیار بیوشیمی بالینی
 
 
 دکترمریم ترابیان کاخکی
استادیار بهداشت مواد غذایی
 
 
دکتر محمد امین مومنی مقدم
استادیار بیوشیمی بالینی
 
 
حسین احمدی قرائی
مربی- اپیدمیولوژیست
 
 
 دکتر محمود تقوی
استادیار مهندسی بهداشت محیط
 
 
دکتر محمد حسن مینوئیان حقیقی
استادیار قارچ شناسی
 
 
 
 
 
زهرا حسینی
کارشناس ارشد علوم تغذیه
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
نسیم خواجویان
کارشناس ارشد آمار حیاتی
هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات SDH
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/26
تعداد بازدید:
1051
Powered by DorsaPortal