اعضا گروه پژوهشی عدالت در سلامت و اندازه گیری شاخص های69گانه

 
 
 دکتر علی عالمی
پزشک- دانشیار اپیدمیولوژی
رئیس دانشکده بهداشت علوم پزشکی گناباد
دبیر گروه
 
 
 
 دکتر نرجس بحری
استادیار بهداشت باروری
مدیر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 
 
 
 
دکتر عبدالجواد خواجوی
پزشک- استادیار مدیریت خدمات سلامت
مدیرگروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی گناباد
 
 
دکتر میثم داستانی
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی 
سرپرست اداره آمار و فن آوری اطلاعات 
  
دکتر زاهد رضایی
استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
  
خانم دکتر لاله کلانکش
استادیار مهندسی بهداشت محیط (پژوهش‌محور)
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
  
خانم نسیم خواجویان
کارشناس دانشکده پزشکی
 
 
خانم رضوان نبیلی
کارشناس مسئول برنامه باروری سالم 
 
 
 خانم کبری قاسمی
کارشناس مسئول برنامه سلامت مادران 
 
 
 آقای حسین هاشمی فر
کارشناس مسئول برنامه سلامت نوجوانان و مدارس 
 
 عباس علیمردانی
کارشناس ارشد آموزش بهداشت
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
خانم مریم نجار شهری
کارشناس برنامه سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/18
تعداد بازدید:
1442
Powered by DorsaPortal