ارزیابی کیفی 1399

                                                               دانشگاه علوم پزشکی گناباد
                                         ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
                                                                         دی ماه 1399
 
 فایل کلیه مستندات دانلود
فرم مستندات ارزشیابی کیفی
دانلود
فضای فیزیکی 
دانلود
 اعضای هیات علمی مرکز
 دانلود
برنامه راهبردی
  دانلود
اولویت های  تحقیقاتی
دانلود
  عناوین مقالات چاپ شده در سه سال اخیر     
 دانلود
عناوین طرح های تحقیقاتی مصوب
 دانلود
 لیست کارگاه های برگزار شده
 دانلود
مستندات ثبت اطلاعات و ریجستری 
 دانلود
اطلاعات بودجه
 دانلود
 طرح های برتر
 دانلود
مقالات برتر
دانلود
 اثرگذاری
دانلود
 اعضای شورای پژوهشیدانلود
 بازنگری برنامه هادانلود
  لاین تحقیقاتیدانلود
پروپزال های همکاری های مشترک 
دانلود
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/28
تعداد بازدید:
3937
Powered by DorsaPortal