اعضا گروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم

 
 
 
 
 
 دکتر محمد حسین بهشتی
استادیار بهداشت حرفه ای
دبیر گروه
 
 
 دکترعلی فیروزی چاهک
استادیار بهداشت حرفه ای
مدیرگروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت علوم پزشکی گناباد
 
 
 
 دکتر محمود تقوی
استادیار بهداشت محیط
معاون آموزشی دانشکده بهداشت علوم پزشکی گناباد
 
 
دکتر زارعی
استادیار بهداشت محیط
 
 
دکتر رویا پیروی مینائی
استادیار بهداشت محیط
 
 
 
 
الهه نمکی
کارشناس بهداشت حرفه ای
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
نسیم خواجویان
کارشناس ارشد آمار حیاتی
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/28
تعداد بازدید:
662
Powered by DorsaPortal