اعضا گروه پژوهشی مطالعات جامعه محور کنترل همه گیری ها و بلایا

 
 
 دکتر علی عالمی
پزشک- دانشیار اپیدمیولوژی
رئیس دانشکده بهداشت علوم پزشکی گناباد
دبیر گروه 
 
 
دکتر جواد باذلی
استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
 
دکتر شهلا خسروان
استاد تمام پرستاری
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
 دکتر زاهد رضایی
استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت 
 
 خانم دکتر لاله کلانکش
استادیار مهندسی بهداشت محیط (پژوهش‌محور)
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 
 
 خانم نسیم خواجویان
کارشناس دانشکده پزشکی 
 
 
 
 
 
دکتر امین زمانی
ریاست محترم اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه 
 
 آقای محمدرضا رادمهر
مسئول واحد مدیریت کاهش خطر بلایا معاونت بهداشتی 
 
آقای رضا قربان نیا
کارشناس محترم برنامه کووید 19 
 
 آقای سید محمد حسینی
کارشناس برنامه سوانح و حوادث معاونت بهداشتی 
 
 
 خانم زهرا خدادادی خیبری
کارشناس پژوهشی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
 
 آقای حامد رمضانی
کارشناس برنامه بیماری های مشترک انسان و حیوان 
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/18
تعداد بازدید:
977
Powered by DorsaPortal