اطلاعیه 1

تکنیک تله سوزنی همراه با جاذب هیدروکسی آپاتیت می تواند جهت نمونه برداری از ترکیبات فنولی در هوا به کار رود.

با استفاده از روش تله سوزنی همراه با جاذب هیدروکسی آپاتیت ، نمونه برداری و آنالیز ترکیبات فنولی در هوا با حساسیت، دقت و گزینش پذیری بالاتری نسبت به روش های مرسوم انجام می گیرد. هم چنین نتایج این مطالعه نشان داد که روش پیشنهادی می تواند به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست، قابل اعتماد، حساس و کارآمد به عنوان جایگزین روش های قبلی در محیط های کار مورد استفاده قرار گیرد.


کلیدواژه هانمونه برداری، ترکیبات فنولی، تله سوزنی، جاذب، هیدروکسی آپاتیت

گروه های مخاطب: پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان طرح :تعیین مقدار ترکیبات فنولی (فنول، ارتوکروزول، پاراکروزول و کلروفنول) با جاذب معدنی سنتز شده به روش میکرو استخراج فاز جامد

مجریان: علی فیروزی چاهک، داود نعمت الهی، علی اکبر علینقی لنگری، صابر علیزاده، رزاق رحیم پور  تاریخ اتمام طرح :1400/09/03 کد طرح945/1400/52/22

محل تصویب:علوم پزشکی بم- گناباد(مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت)

 


 

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/04
تعداد بازدید:
83
Powered by DorsaPortal