اطلاعیه 6

کیفیت روغن در مراکز پخت غذا در شهرهای گناباد و مشهد نامطلوب بوده واستانداردهای لازم در این زمینه رعایت نمی شود.

تغییرات وسیع در شیوه زندگی موجب افزایش مصرف غذاهای آماده شده است. اینگونه غذاها عمدتا به علت استفاده از روغنها جهت سرخ کردن در درجه حرارت بالاممکن است محتوای مواد سمی و نامطلوب باشند که سلامت مصرف کنندگان را تهدید میکنند.سرخ کردن عمیق موادغذایی در دمای بالا باعث افزایش خواص حساسیتی میشود که شامل طعم منحصر به فرد سرخ شده، رنگ طلایی قهوه ای و بافت ترد است که در نهایت منجر به تغییرخصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن میشود. لذا این پژوهش با هدف مطالعه کیفیت روغن خوراکی مورداستفاده درمراکز پخت غذا در سال 97 در 250 امکنه از مراکز فست فوت و رستوران های شهر مشهد وگناباد انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از روغن در مراکز مورد مطالعه نامطلوب بوده واستانداردهای لازم در این زمینه رعایت نمیشود. بنابراین اجرای برنامه های آموزشی جهت افزایش آگاهی کارکنان و مدیران مراکز پخت و پزمواد غذایی در استفاده صحیح از روغنو نظارت صحیح بر عملکرد این مراکز توسط مراکز بهداشتی ضروری به نظر میرسد.


گروه های مخاطب: مردم، ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی
مشخصات طرح مرتبط
عنوان طرح: مطالعه کیفیت روغن خوراکی مورد استفاده درمراکزپخت غذا درشهرمشهد وگناباد
کد طرح:042
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/01
تعداد بازدید:
26
Powered by DorsaPortal