اولویت های پژوهشی اعلامی از سوی حوزه های مختلف دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

اولویت های پژوهشی اعلامی از سوی حوزه های مختلف دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
اولویت های پژوهشی اعلامی از سوی حوزه های مختلف دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، مصوب در شورای تحقیقات به منظور بهره گیری از ظرفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری دانشجویان و انجام حمایت های مادی و معنوی در سال1399
 
تاریخ:
1399/08/27
تعداد بازدید:
70
منبع:
Powered by DorsaPortal