.

جلسه آنلاین ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت با حضور ارزیابان وزارت بهداشت وزارت

.

رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت با اشاره به انجام اولین دوره ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1399، گزارشی از برگزاری جلسه آنلاین ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با حضور ارزیابان وزارت بهداشت ارایه نمودند.

 آقای دکتر رضا اسماعیلی اجرای ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت براساس چهار حیطه: رهبری، ساختار، محصولات و اثرگذاری تحقیق را تببین کننده طراحی، اجرا و پایش فرایند های اجرایی و تحقیقاتی استاندارد، نیروی انسانی تخصصی و زیرساخت های فناوری مورد نیاز مراکز دانستند.

ایشان افزودند اولین دوره ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی دانشگاه در زمستان سال 1399 و براساس وضعیت ساختار سازمانی، نیروی انسانی، برنامه های راهبردی و عملیاتی، بودجه و فعالیت های پژوهشی انجام شد و مستندات آن به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع ارایه گردید.

جلسه آنلاین ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با حضور اعضای مرکز و ارزیابان وزارت بهداشت روز دو شنبه 23 فروردین 1400 برگزار گردید. در ابتدای جلسه گزارشی از فرایند های اجرایی، تحقیقاتی، مطالعات انجام شده و منابع مرکز تحقیقات توسط رییس مرکز ارایه گردید و در ادامه  هر یک از اعضای محترم تیم ارزیاب، برابر با دستورالعمل راهنمای ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به ارزیابی مستندات و گزارش مرکز تحقیقات پرداختند.

سرکار خانم دکتر خسروان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، در پایان جلسه ضمن تشکر از زحمات همکاران مرکز تحقیقات، بر تقویت ساختار و منابع مراکز تحقیقات متناسب با استاندار های ارزشیابی کیفی و ماموریت های ویژه هر یک از مراکز تاکید کردند. 

 

تاریخ:
1400/01/28
تعداد بازدید:
82
منبع:
Powered by DorsaPortal