.

برگزاری اولین جلسه مشترک شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

.

اولین جلسه مشترک شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار گردید.

اولین جلسه مشترک شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با حضور آقای دکتر لاریجانی رئیس شبکه در روز یک شنبه مورخ 9 خرداد ماه 1400 به صورت مجازی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر لاریجانی هدف از تشکیل شبکه را انجام فعالیت های هدفمند در حوزه  نابرابری سلامت در مناطق مختلف کشور بیان کردند. همچنین در این جلسه هماهنگی لازم در خصوص تدوین برنامه راهبردی شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از سوی  اولیائی منش دبیر شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت اعلام شد.

گزارش کمیسیون عوامل اجتماعی موثر بر سلامت سازمان جهانی بهداشت از دستیابی به عدالت در منطقه مدیترانه شرقی در این جلسه ارائه گردید.

در ادامه جلسه گزارش فعالیت های مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سوی دکتر رضا اسماعیلی رئیس مرکز ارائه گردید.

 
 
 
 
 
تاریخ:
1400/03/11
تعداد بازدید:
17
منبع:
Powered by DorsaPortal