.

برگزاری کارگاه پایش و ارزیابی نابرابر ی های سلامت

.

کارگاه پایش و ارزیابی نابرابری های سلامت از سوی سازمان جهانی بهداشت برگزار می گردد.

 دوره آموزشی پایش و ارزیابی نابرابری های سلامت از سوی سازمان جهانی بهداشت و با مشارکت شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ایران برگزار شد. این دوره آموزشی با پیام دکتر سید جعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران و سخنرانی آقای دکتر باقر لاریجانی رییس شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ایران آغاز شد.

دکتر رضا اسماعیلی رییس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بیان کردند: این دوره بصورت بین االمللی، با تدریس کارشناسان دفتر سازمان جهانی بهداشت مستقر در ژنو برگزار می شود. هدف این دوره که با حضور مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ایران همراه است؛ ارتقای مهارت های پژوهشگران کشور برای استفاده از ابزار های اندازه گیری نابرابری های سلامت در سطوح نطقه ای، ملی و بین المللی است.

دکتر اسماعیلی از زحمات جناب آقای دکتر اولایی منش دبیر شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ایران و جناب آقای دکتر تکیان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در برگزاری این دوره قدرانی نمودند.

این دوره در تاریخ 1 و 2 تیرماه بصورت آنلاین و تعاملی برگزار می گردد و پس از ارزیابی فرایندی و پایانی هر یک از شرکت کننده گان؛ تاییدیه دوره به ایشان اهداء خواهد شد.

 
تاریخ:
1400/04/02
تعداد بازدید:
29
منبع:
Powered by DorsaPortal