.

جلسه ی هم اندیشی در مورد تدوین برنامه ی عملیاتی مرکز در سال 1401 برگزارشد.

.
 
 

با حضور ریاست، اعضای هیات علمی پژوهشی  و کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت  جلسه ای به منظور تدوین برنامه ‌عملیاتی این مرکز در سال 1401 برگزارشد. در این جلسه مهمترین اهداف پیش رو در سال 1401  از جمله اقدام برای اخذ موافقت قطعی مرکز مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه ی آتی مراحل بعدی برنامه ریزی عملیاتی انجام شود.

تاریخ:
1401/01/30
تعداد بازدید:
61
منبع:
Powered by DorsaPortal