.

رئیس دانشگاه از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بازدید نوروزی داشتند.

.
 در اولین هفته ی کاری سال 1401 آقای دکتر احمدی رئیس دانشگاه و همراهان ایشان در بازدید خود از پردیس دانشگاه ، در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت حضور یافتند. در این بازدید که معاون توسعه و منابع، معاون تحقیقات و فناوری و معاون آموزشی و رئیس اداره  بازررسی ارزیابی عملکرد جناب آقای دکتر احمدی را همراهی می نمودند، خانم دکتر بحری رئیس مرکز توضیحات مختصری در مورد وضعیت و فعالیت های مرکز ارائه دادند و با توجه به حجم فشرده کاری از آقای دکتر احمدی درخواست مساعدت جهت جذب یک کارشناس پژوهشی دادند. آقای دکتر احمدی ضمن بررسی فضای فیزیکی و نیروی انسانی مرکز، دستور مساعدت برای جذب یک نیروی کارشناس طرحی  به معاون محترم توسعه و منابع دانشگاه دادند.  
تاریخ:
1401/01/30
تعداد بازدید:
48
منبع:
Powered by DorsaPortal