.

چهارمین جلسه ی تدوین برنامه استراتژیک و برنامه ی عملیاتی مرکز برگزارشد.

.


 

چهارمین جلسه ی تدوین برنامه ی استراتژیک و عملیاتی مرکز  تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با حضور  ریاست، اعضای هیات علمی پژوهشی  و کارشناس پژوهشی مرکز برگزارشد. در این جلسه  بر اساس اولویت های استراتژیک تعیین شده،‌ برنامه عملیاتی مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاریخ:
1401/02/28
تعداد بازدید:
36
منبع:
Powered by DorsaPortal