.

کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت رفرنس نویسی برگزار شد.

.
 
 
کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت رفرنس نویسی توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با تدریس دکتر زاهد رضایی عضو هیأت علمی پژوهشی این مرکز  روزسه شنبه مورخ 1401/03/03 در ساعت 10الی 12 برگزار شد.
 
 
تاریخ:
1401/03/04
تعداد بازدید:
37
منبع:
Powered by DorsaPortal