.

اولین جلسه کارگروه ایمنی و محیط زندگی سالم در سالجاری برگزار شد.

.
 
 
 اولین جلسه کارگروه ایمنی و محیط زندگی سالم سالجاری در تاریخ  12 تیرماه 1401 در محل اتاق اجلاس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار شد. در این جلسه طرح پژوهشی که یکی از اعضای این کارگروه پیشنهاد داده بود توسط اعضای محترم کارگروه بررسی و همکاران نقطه نظرات خود را در مورد آن ارائه دادند. مقرر شد پس از انجام اصلاحات پیشنهادی اعضای کارگروه و تایید اصلاحات انجام شده توسط ناظر طرح پژوهشی،‌ این پروپوزال جهت تصویب نهایی به  شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ارجاع شود. 
تاریخ:
1401/04/13
تعداد بازدید:
36
منبع:
Powered by DorsaPortal