منشور مرکز

 
منشور مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
اعضاء مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت متعهد می گردند با رعایت اصول و ارزشهای ذیل تلاش نمایند از طریق انجام پژوهش های جامعه محور نسبت به شناسایی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر توزیع عادلانه امکانات و خدمات مرتبط با سلامت آحاد جامعه و ارایه پیشنهادات مناسب مداخله ای جهت رفع بی عدالتی، در توسعه پایدار و ارتقاء سطح سلامت در جامعه اهتمام ورزند:
· ایجاد هماهنگی معقول در فعالیتهای گروهی، تقسیم وظایف و سازماندهی به منظور
استفاده بهینه از منابع انسانی، ‌مالی و تجهیزاتی
· تامین بستر مناسب جهت مشارکت کلیه ارگانها و سازمانهای تاثیرگذار بر عدالت در سلامت در فرآیند پژوهش های سلامت محور
· توانمند سازی و فراهم کردن زمینه مشارکت آحاد جامعه در حفظ و ارتقاء سلامت
· تامین مالکیت معنوی مشارکت کنندگان در نتایج پژوهش
· شناسایی مشکلات، نیازها و عوامل مرتبط با عدالت در سلامت، تعیین اولویتهای پژوهشی مرتبط و التزام عملی برای انجام پژوهشهای مشارکتی در راستای اولویتها
· اجرای پژوهش بر اساس ظرفیتهای محلی و با توجه به آداب، رسوم و فرهنگ جامعه
· احترام نسبت به کلیه شرکت کنندگان و تلاش در جهت مشارکت گروههای پر خطر
· برقراری ارتباط و همکاری با دیگر مراکز و سازمانهای پژوهشی که در داخل و خارج از کشور در زمینه شناسایی تعیین کننده های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت فعالیت می کنند
· رعایت شفافیت و پاسخگویی در کلیه مراحل نسبت به فعالیتهای خویش
· مستند سازی و اطلاع رسانی، به گونه ای که برای افراد غیر متخصص و عموم جامعه نیز قابل درک باشد.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/20
تعداد بازدید:
5727
Powered by DorsaPortal