شورای پژوهشی مرکز

 

نام و نام خانوادگی 

رزومه

ایمیل لینک به سامانه علم سنجی

 آدرس پستی 

 تلفن

 

دکتر رضا اسماعیلی

استادیار اقتصاد سلامت  

CV

esmaeili.r@gmu.ac.ir

 گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-معاونت آموزشی
05157223028
داخلی 120 
 
 
 
 
 
دکتر نرجس بحری بیناباج
دانشیار بهداشت باروری 
 گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
 
05157223028
داخلی 157
 
 

دکتر شهلا خسروان

استاد پرستاری 

CV

khosravan@gmu.ac.ir

 گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت


05157223028
داخلی 157 
 
 

دکتر علی عالمی

استاد  اپیدمیولوژی 

CV

Alami.ali@gmu.ac.ir

 گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده بهداشت


05157223028
داخلی  268
 
 

دکتر عبدالجواد خواجوی

استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

CV

abjkhajavi@yahoo.com

 گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده پزشکی
05157223028
داخلی 353
 

دکتر مهدی مشکی

استاد آموزش بهداشت 

CV

drmoshki@gmail.com

 گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده بهداشت

05157223028
داخلی 383
 
 
 
دکتر علی محمدپور
استاد پرستاری 
 
 
 گناباد، دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده پرستاری
 
05157223028
داخلی 249
 
 
 دکتر محمود تقوی
استادیار مهندسی بهداشت محیط 
 CV taghavi66@yahoo.comگناباد، دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده بهداشت 
 05157223028
داخلی 260 


تاریخ به روز رسانی:
1401/08/21
تعداد بازدید:
5698
Powered by DorsaPortal