ترجمان دانش 2

شیوع افسردگی در میان افراد مبتلا به سرطان معده زیاد می باشد.

عدم اطمینان قابل توجهی در مورد شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان معده وجود دارد. هدف از این مطالعه ارائه شیوع جهانی و منطقه‌ای افسردگی در بین بیماران مبتلا به سرطان معده بود. نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع افسردگی در بین بیماران مبتلا به سرطان معده 37٪ بود. همچنین بیشترین شیوع افسردگی در کشورهای مدیترانه شرقی بود که میزان آن 42 درصد بود و پس از آن منطقه غربی اقیانوس آرام بود که میزان شیوع آن 40 درصد بود.

یافته‌های این مطالعه به مسئولان و سیاستگذاران بهداشتی پیشنهاد می‌کند که خدمات مراقبت‌های حمایتی، اجتماعی و روان‌شناختی، از جمله غربالگری افسردگی را به این بیماران ارائه دهند.


گروه های مخاطب: مدیران، سیاست گذاران،برنامه ریزان، پژوهشگران


 مشخصات طرح مرتبط:

عنوان طرح:شیوع افسرگی در بیماران مبتلا به سرطان معده: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
مجریان:سید مصطفی کوهستانی حسن حسین پور حسن احمدی قرائی مصطفی دیانتی نسب
تاریخ اتمام طرح: 1398/12
کد طرح:044
محل تصویب: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/01
تعداد بازدید:
238
Powered by DorsaPortal