ترجمان دانش 3

در مناطق خشک و نیمه خشک منابع آلودگی هوا خاک و آب با مناطق معتدل شمالی و کوهستانی فرق داشته و لذا بیماری هایی که مردم را تحت تاثیر قرار میدهد متفاوت میباشد لذا سیاست گذاری های لازم متناسب با بیماری های شایع مرتبط با عوامل محیطی با در نظر گرفتن اقلیم خاص در ارائه خدمات بهداشتی درمانی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

سبک زندگی در مناطق خشک و نیمه خشک متفاوت است. با این حال، جایی که مردم به دنیا می آیند و زندگی می کنند تاثیر مستقیم بر روی مواجهه های محیطی و اجتماعی انها دارد . این مطالعه به بررسی مروری ابعاد مختلف نابرابری شامل ناعدالتی در بهره مندی از منابع مناسب و سالم محیطی مانند (هوا، آب، خاک) در بین استان های مختلف ایران تمرکز دارد که باعث ایجاد شکاف بهداشتی بزرگ در شهرهای مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران شده است بنابراین، در ایران جمعیت مناطق خشک و نیمه خشک ایران با بیماری های تنفسی، قلبی عروقی، سرطان و عفونت های مرتبط با آن مواجه هستند.

· م  مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی شیمیایی و میکروبی به ترتیب ناشی از آلودگی هوا و منابع آبی ناسالم. شیوع انواع خاصی از سرطان مانند سرطان پوست، معده، مثانه، پروستات و سرطان روده بزرگ همراه با برخی از سرطان های تنفسی و بیماری های قلبی عروقی در مناطق خشک و نیمه خشک مانند کرمان، یزد و غیره در مقایسه با سایر استان ها به کرات گزارش شده است.

در این مطالعه مروری به اجمال مشخص گردید که عوامل اجتماعی بر سطوح مختلف امنیت بهداشتی در آن مناطق تأثیر می گذارد. بر این اساس، طرح سوالات کلیدی پیشنهادی در این تحقیق در زمینه علوم اجتماعی محیطی در ایران و سایر مناطق خشک و نیمه خشک مشابه در سراسر جهان در جهت حمایت طلبی از از اقدامات مدیریتی علم محور مطالبه میگردد.

کلید واژه ها: مناطق خشک و نیمه خشک، بیماری های شایع ،عوامل اجتماعی و محیطی


گروه های مخاطب: مردم - مدیران- سیاست گذاران- برنامه ریزان 

 مشخصات طرح مرتبط:

عنوان طرح: بررسی عوامل اجتماعی و مواجهه های خاص محیطی بر روی سلامتی ساکنین جوامع خشک و نیمه خشک ایران -مروری نرتیو

مجریان: دکتر لاله کلانکش- دکتر شهلا خسروان- دکتر علی محمدپور- دکتر علی عالمی- دکتر مهدی مشکی- دکتر نرجس بحری

تاریخ اتمام طرح: 1401/01/30
کد طرح: 780
محل تصویب: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت  
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/25
تعداد بازدید:
293
Powered by DorsaPortal