ترجمان دانش 4

مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت از جمله اضطراب، محرومیت غذایی، خشونت خانگی، و دریافت کم تر مراقبت های دوران بارداری با خطر زایمان زودرس همراه است.

اهمیت موضوع: در حال حاضر زایمان زودرس یکی از مهم ترین مشکلات دوران بارداری و زایمان است و سالانه صد ها مطالعه در مورد علل و عوامل مرتبط با ان و چکونگی پیشگیری از آن انجام می شود. اما هم چنان بسیاری از سوالات در مورد وقوع زایمان زودرس بدون پاسخ مانده است. زایمان زودرس علاوه بر اینکه یکی از موضوعات و مسائل مهم در زنان و مامایی است در طب کودکان نیز مشکل‌ساز است؛ زیرا کودکانی که به‌صورت نارس متولد می‌شوند، بیشتر در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند. لذا شناسایی عوامل خطر زایمان‌ زودرس و مکانیسم آن می تواند در جهت کاهش زایمان زودرس اثر گذار باشد.

 

یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد میان مولفه های اجتماعی اضطراب، محرومیت غذایی، خشونت خانگی و هم چنین دریافت کمتر مراقبت های دوران بارداری با خطر زایمان زودرس ارتباط معناداری وجود دارد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج: با توجه به خطر بروز زایمان زودرس در مادران با سطح اضطراب بیشتر، پیشنهاد میشود عوامل روحی و روانی در دوران بارداری مورد سنجش و کنترل قرار گیرد و متخصصان بهداشت روان زنان باردار و مراقبین سلامت در دوران بارداری به این امر توجه بیشتری داشته باشند. هم چنین با توجه به این که که در پژوهش حاضر خشونت خانگی با خطر زایمان زودرس همراه است. پیشنهاد میشود مادران باردار مورد غربالگری خشونت خانگی قرار گیرند تا با شناسایی آنان با ارائه حمایت های اجتماعی، انجام مشاوره و کلاس های آموزشی مهارت های ارتباطی زوجین در کاهش خشونت خانگی، کاهش زایمان زودرس و عوارضی که به دنبال دارد همراه بود.

با توجه با تاثیر متغیر ناامنی غذایی با خطر زایمان زودرس، اقدامات پیشگیری کننده در این باره ضروری، به نظر می رسد و ارائه راهکار های عملی به مردم از طریق سازمان های مربوطه جهت جلوگیری از نا امنی غذایی در خانوار ها ضرورت دارد، از آن جایی که که وضعیت اجتماعی اقتصادی، مهم ترین عامل ناامنی غذایی می باشد می توان با سیاست گذاری های مناسب و ارائه تسهیلات به مادران باردار شیوع نا امنی غذایی را کاهش داد.


کلید واژه ها:زایمان زودرس، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

گروه های مخاطب: مردم، ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی، مدیران، سیاست گذاران، برنامه ریزان، پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان طرح: بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با زایمان زودرس در مادران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مجریان: رقیه رحمانی ، هانیه گوهری،رسول رحمانی، نسیم خواجویان

تاریخ اتمام طرح: 1399/03/01

کد طرح: 43

محل تصویب: دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/01
تعداد بازدید:
265
Powered by DorsaPortal