موافقت اولیه جذب گرنت نیماد برای طرح ارسالی خانم دکتر لاله کلانکش استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

انتشار محتوا: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۶:۵۷ قبل از ظهر

خانم دکتر لاله کلانکش استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت  موفق به اخذ موافقت اولیه برای جذب گرنت پژوهشی پژوهشگر جوان از موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی-نیماد گردید. 

ایشان که دکتری پژوهش محور بهداشت محیط می باشند؛ طرح پیشنهادی خود را با هدف شیرین سازی آب مناطق خشک و نیمه خشک تدوین نموده اند. لازم به ذکر است که در مناطق گرم و خشک نظیر گناباد که  دسترسی به اب سالم و قایل شرب با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و باعث ایجاد مشکلات عدیده ی سلامتی می گردد. طرح پیشنهادی یکی از روش های نوین بکار گرفته شده توسط کشورهای پیشرفته می باشد که با هدف قرار دادن عدم  نیاز به انرژی و همچنین حجم عظیمی از منابع آبی می تواند کمک قابل توجهی برای رفع مشکلات مرتبط با کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک ایران بنماید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس