جلسه «کارگروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم»برگزار شد.

انتشار محتوا: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۳:۴۲ قبل از ظهر
جلسه «کارگروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم»در تاریخ 15آبان ماه1402 در اتاق اجلاس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار شد.

جلسه  «کارگروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم»در تاریخ 15آبان ماه1402 در اتاق اجلاس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت  برگزار شد. در ابتدای جلسه یکی از اعضای کارگروه  پروپوزال مورد نظر خود را ارائه داد و دیگر اعضا ء به ارائه پیشنهادات خود پرداختند.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس