جلسه «كار گروه پژوهشي ادغام عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در آموزش و پژوهش»برگزار شد.

انتشار محتوا: ۴ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۳:۱۶ بعد از ظهر
جلسه «كار گروه پژوهشي ادغام عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در آموزش و پژوهش»در تاریخ 4آذر ماه1402 در اتاق اجلاس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار شد.

جلسه  «كار گروه پژوهشي ادغام  عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در آموزش و پژوهش»در تاریخ 4آذر ماه1402 در اتاق اجلاس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت  برگزار شد. در ابتدای جلسه یکی از اعضای کارگروه  پروپوزال مورد نظر خود را ارائه داد و دیگر اعضا ء به ارائه پیشنهادات خود پرداختند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس