جلسه ششم مدرسه بهاره پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار شد.

انتشار محتوا: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۱:۰۸:۱۱ قبل از ظهر
جلسه ششم مدرسه بهاره پژوهشی با موضوع سابمیت و فرایند داوری مقاله درروزچهار شنبه 26اردیبهشت ماه در سالن ابن سینا دانشگاه برگزار شد.

جلسه ششم مدرسه بهاره پژوهشی با موضوع سابمیت و فرایند داوری مقاله  درروزچهار شنبه 26اردیبهشت ماه در سالن ابن سینا دانشگاه با حضور استاد محترم آقای دکتررضا محبتی برگزارشد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس