وبینار مهارت های زناشویی توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار شد.

انتشار محتوا: ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۱:۱۹:۵۶ قبل از ظهر
وبیناری با عنوان مهارت های ارتباط زناشویی توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با همکاری گروه مامایی برگزار شد.

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با همکاری گروه مامایی وبیناری با عنوان مهارت های ارتباط زناشویی درروز چهارشنبه تاریخ 1403/03/09 با تدریس خانم دکتر نرجس بحری دانشیار سلامت باروری وخانم دکتر آرزو سادات حاج وثوق متخصص روانشناسی و خانم ها سیمین اشرفی و بلقیس بلقیسی ناصری دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی گنابادبرگزارشد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس