کارگروه امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با حضور اعضاء کارگروه برگزار گردید

انتشار محتوا: ۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۰۶:۱۱ بعد از ظهر
با توجه به نامه معاونت بهداشت وزارت متبوع در خصوص اتلاف و ضایعات موادغذایی در کشور، جلسه ای در کارگروه امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با حضور اعضاء کارگروه برگزار گردید و این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 

با توجه به نامه معاونت بهداشت وزارت متبوع در خصوص اتلاف و ضایعات موادغذایی در کشور، جلسه ای در کارگروه امنیت  غذایی و سلامت مواد غذایی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با حضور اعضاء کارگروه برگزار گردید و این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در این جلسه با توجه به اینکه در مکان های عمومی مانند سلف سرویس ها، بیمارستان ها، پادگان ها و.... دور ریز موادغذایی بیشتر اتفاق می افتد پیشنهاداتی توسط اعضا کارگروه مطرح گردید:

  • ارائه وعده های غذایی بصورت پرس کامل و نیم پرس ( در سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حال اجرا می باشد).
  • جمع آوری موادغذایی دست نخورده باقیمانده و استفاده مجدد جهت سایر مراکز
  • استفاده از دور ریز و ضایعات میوه جات در جهت تهیه الکل

در نهایت نیز مقرر گردید تا به منظور بررسی وعده های غذایی و میزان دور ریز و اتلاف موادغذایی در بیمارستان علامه بهلول گناباد، تدوین یک طرح پژوهشی توسط کارگروه کارگروه امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی مرکز در دستور کار قرار گیرد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس