جلسه «شورای پژوهشی»برگزار شد.

انتشار محتوا: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۱:۰۹:۰۴ بعد از ظهر
جلسه «شورای پژوهشی»در تاریخ 21خرداد1403 در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار شد.

جلسه  «شورای پژوهشی»در تاریخ 21خرداد1403 در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار شد در این جلسه  یک طرح تحقیقاتی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مقرر شد جهت انجام مراحل بعدی به کمیته اخلاق ارجاع داده شود. وهم اندیشی و بارش افکار در مورد برنامه عملیاتی و استراتژیک مرکز انجام شد.

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس