اعضای هیئت علمی پیوسته

ایجاد شده در ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۵۱:۴۵ قبل از ظهر
 
 
دکتر نرجس بحری
دانشیارسلامت باروری- عضو هیئت موسس

 
 
دکتر علی عالمی
استاد تمام اپیدمیولوژی- عضو هیئت موسس

 
 
دکتر علی محمدپور
استاد تمام آموزش پرستاری- عضو هیئت موسس

 
 
دکتر شهلا خسروان
استاد تمام آموزش پرستاری- عضو هیئت موسس

 
 
دکتر محمود تقوی
دانشیار مهندسی بهداشت محیط- عضو هیئت موسس
 
 
دکتر لاله کلانکش
استادیار مهندسی بهداشت محیط- عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز

 
 
مهندس دانیال سلیمانی
کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای- عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز
 
 
 
 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس