اعضا گروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم

ایجاد شده در ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۱:۴۶ قبل از ظهر
 
 
دکتر محمد حسین بهشتی
استادیار بهداشت حرفه ای
گروه بهداشت حرفه ای

 
 
دکترعلی فیروزی چاهک
استادیار بهداشت حرفه ای
گروه بهداشت حرفه ای

 
 
دکتر محمود تقوی
دانشیار بهداشت محیط
گروه بهداشت محیط

 
 
دکتر احمد زارعی
استادیار بهداشت محیط
گروه بهداشت محیط

 
 
دکتر رویا پیروی مینائی
استادیار بهداشت محیط
گروه بهداشت محیط
 
 
مهندس الهه نمکی مقدم
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
کارشناس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه

 
 
مهندس نسیم خواجویان
کارشناس ارشد آمار زیستی
کارشناس پژوهشی معاونت تحقیقات
 
 
دکتر مجید صادقی مقدم
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی

 
 
دکتر لاله کلانکش
استادیار مهندسی بهداشت محیط (پژوهش‌محور)
عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دبیر گروه
 
 
دکتر مریم معاون سعیدی
دکتری تخصصی طب کار
مسئول مرکز تخصصی طب کار

 
 
مهندس مریم فیض عارفی
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
گروه بهداشت حرفه ای
 
 
مهندس اکرم تبریزی
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
گروه بهداشت حرفه ای
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس