اعضاء گروه پژوهشی آسیب های اجتماعی

ایجاد شده در ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۰:۱۲ قبل از ظهر
 
 
دکتر علی محمدپور
استاد تمام پرستاری
دبیر گروه

 
 
دکتر علی عالمی
استاد تمام اپیدمیولوژی

 
 
دکتر علی اکبری
استادیار روانپزشکی

 
 
دکتر نرجس بحری
دانشیار بهداشت باروری

 
 
مهری مقدس
کارشناس ارشد جامعه شناسی
پژوهشگر حوزه اعتیاد
 
 
خانم دکتر صدیقه گوهری بهاری
کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی
گروه معارف، دانشکده پزشکی

 
 
آقای دکتر حسین محمدزاده مقدم
استادیار طب سنتی ایرانی
گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی
 
 
خانم دکتر لاله کلانکش
استادیار مهندسی بهداشت محیط (پژوهش‌محور)
عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 
 
مهندس دانیال سلیمانی
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
 
خانم مهندس نسیم خواجویان
کارشناسی ارشد آمار زیستی

 
 
آقای مهندس جواد باقری
کارشناسی ارشد معارف اسلامی
گروه معارف دانشکده پزشکی
 
 
سرکار خانم نجمه سادات حاجی وثوق
دکتری روانشناسی تربیتی
مسئول اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه

 
 
خانم اکرم صاحبی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مسئول واحد سلامت روانی-اجتماعی، اعتیاد و الکل معاونت بهداشتی دانشگاه
 
 
خانم راحله صفاری
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
معاون اداره بهزیستی شهرستان گناباد

 
 
خانم محبوبه نجاتیان
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
پژوهشگر حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
 
خانم بهجت سروری
کارشناسی ارشد مشاوره
کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

 
 
خانم رضوان نبیلی
کارشناس مامایی
کارشناس مسئول برنامه باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه
 
 
دکتر زهره عابدی زاده
دکتری روانشناسی تربیتی
پژوهشگر اداره آموزش و پرورش شهرستان گناباد
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس